Đầu kim tiêm tiểu đường Novofine 31G
Bạn có thể mua hàng tại