Bột bó Orbe 10cm, hay 15cm x 2,7m
Bạn có thể mua hàng tại