Bơm tiêm 5ml không kim Omnifix luer lock
Bạn có thể mua hàng tại