Bơm tiêm 10ml không kim Omnifix luer lock
Bạn có thể mua hàng tại